Pravidla spolku

Jsi členem a zatím jsi neobdržel slevový kód na e-shop? Nebo se nemůžeš dostat do kalendáře akcí? Pro přihlašovací údaje do zamčených stránek pro členy, prosím kontaktujte 

Erenhill - 605 781046


Pokud jste z Lesy ČR, Myslivci či Policie ČR nebo Policie Karviná kontaktujte Erenhill na tel číslo pro přihlašovací údaje, aby jste byli informování o plánovaných akcích.

Seznam členů najdete v sekci kontakty a Náš tým či proklikem zde

Jako spolek musíme dodržovat určitá pravidla, je sice pravda že roku 2021 byli všechny luky vyškrtnuté ze seznamů zbraní a nadále nejsou považované za zbraně, ale vše musí mít svá pravidla, při hrubém porušení pravidel dochází k okamžitému vyloučení člena.

Pravidla Černý les

 1. Nikdo, nikdy nesmí jít sám do Černého lesa v KARVINÉ s lukem, 
 2. Nikdo, nikdy nesmí střílet po zvěři
 3. Nikdo, nikdy nebude úmyslně střílet do stromů či jiných porostů
 4. Nikdo, nikdy nebude mířit na lidi, a ani po nich střílet, s výjimkou LARP hrotů při ohlášené akci s maskami.
 5. Procházíme lesem vždy v tichosti a po určených cestách k tomu.
 6. Po našem tréninku bude vždy les uklizený do stavu v jakém byl před naším příchodem !
 7. V lese se chováme spořádaně, nerozděláváme oheň, a nechceme, aby nás slyšeli lidi z vedlejšího města !
 8. Do lesa se chodí pouze na ohlášené akce předsedou Otou Karasem či jinou jím pověřenou osobou, k tomu nám slouží messenger ,skupina a webové stránky,
 9. Každá zúčastněná osoba se bude řídit pokyny zodpovědné osoby dané akce
 10. Vždy po odstřílení série, střelec odloží luk a ustoupí od něj
 11. Pro šípy se chodí až po odstřílení všech střelců, a šípy z terčovnice vytahují lidi jednotlivě, nikdy nebude vytahovat šípy více lidí zároveň
 12. Se šípy v ruce se nikdy neběhá, šípy se nosí hroty dolů !
 13. Přísný zákaz alkoholu, drog či jiných návykových látek !


Jako organizátor, povedu kalendář akcí zde na webu každé akce, jak tréninků či dětských kroužků tak jiných akcí, které se konají v Černém lese, aby o nás věděli lidé kteří mají les na starosti. Stránka se jmenuje Kalendář akcí, a k této stránce dostávají přístup pouze členové, a příslušné orgány na vyžádání.

Jako organizátor osobně zodpovídám za veškeré aktivity které se v lese dějí, a proto pokud kdokoliv poruší pravidla spolku Vlčí patroni z.s. a budu kontaktován Policii ČR, Myslivcem, nebo Lesy ČR že byl ztotožněn náš člen v lese s lukem mimo zapsanou akci, bude ihned vyloučen !