Dětské tábory

Myšlenkou tohoto dětského táboru je naučit děti survival technikám pomocí co nejprimitivnějších metod.

Například v hlíněnné peci, která je vyrobená jen z hlíny vody a slámy, budeme vyrábět hrníčky, talíře, nebo misky jen z hlíny.

Rozdělávání ohně lukem, nebo křesadlem.

A mnohé další, stručně bych toto nazval novodobý SKAUT!

Rozdělat oheň, postavit si přístřeší, naučit se které rostliny  jsou jedlé a které ne. vyrobíme si své hlíněnné nádobí, cihly, či ruční nářadí. Pokud budou mít zájem mohou se naučit střílet z luků, a vše se bude odehrávat v Larp vesničce, kde máme myšlenku že by každé dítě mělo svou roli, každý by hrál svou postavu a rozvíjel si svou fantazii.

Rovněž by děti měli i volný čas který by mohli trávit i na dřevárnách, 

Podpora dětí z dětských domovu či nízko příjmové rodiny

Program na podporu pro děti z dětských domovů či pro rodiče s nízkými příjmy, jednalo by se vždy o omezený počet dětí a bylo by to podmíněné prospěchem a známkou z chování, abychom odměnili dětí, které se opravdu snaží.